Drive-in cinema protocol

Dit protocol is van toepassing op alle bezoekers van de drive-in cinema filmvoorstellingen georganiseerd door Aangenaam evenementen bv en First Impression Bv
Hierna samen aangeduid als ‘’de organisatie’’ en apart als ‘’organisator’’.
Iedere bezoeker dient zich te houden aan al hetgeen in dit protocol is opgenomen, een en ander om de door de Overheid opgelegde Covid-19 maatregelen na te leven bij het bezoeken van de door partijen georganiseerde drive-in cinema’s, hierna genoemd ‘’filmvoorstelling(en).’’

 1. Bezoekers dienen te allen tijde aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
 2. Bezoekers verklaren van één huishouden te zijn, niet besmet te zijn met Covid-19, geen Covid-19 klachten te hebben en niet in contact te zijn geweest met personen die Covid-19 klachten hebben en/of vertonen dan wel besmet zijn met het Covid-19 virus.
 3. Om de veiligheid te kunnen waarborgen kan de organisatie controles uitvoeren.
 4. Bezoekers dienen te allen tijde binnen het voertuig te blijven.
 5. Bezoekers dienen bij te allen tijde aanwijzingen van verkeersregelaars op te volgen en zodra het parkeervak welke aan is gegeven door belijning bereikt is de motor af te zetten.
 6. Bezoekers houden deuren van het voertuig gesloten, behoudens het genoemde in artikel 7 & 14 van dit protocol, gedurende de filmvoorstelling dan wel gedurende de aanwezigheid op het terrein waar de filmvoorstelling plaatsvindt. We laten u natuurlijk niet stikken, dus mocht je wat frisse lucht nodig hebben draai dan het raam een stukje open. Zo geniet u van frisse lucht en stoort u andere bezoekers niet. Indien men hier niet aan voldoet dienen bezoekers een direct opeisbare boete van € 150,- te voldoen aan de organisatie.
 7. Tijdens de familievoorstellingen (o.a. LEGO Films) wordt de mogelijkheid geboden te wisselen van stoelen zodra organisator voor het betreffende voertuig goedkeuring geeft. Er wordt niet om de auto heen gelopen maar aan dezelfde kant gewisseld tussen ouder en kind.
 8. Bezoekers zetten bij binnenkomst hun motoren en verlichting uit. Bezoekers zorgen ervoor dat het voertuig over een goed werkende accu beschikt, e.e.a. in verband met het geluid van de filmvoorstelling dat via een FM frequentie op de radio van het voertuig zal worden afgespeeld. Hierbij is de optie om via uw telefoon en uw bluetooth box de connectie tot stand te brengen omwille verouderde auto’s met een slechte accu. Als voor het gebruik maken van de airco de motor van uw auto moet blijven draaien, dan is het natuurlijk toegestaan om de airco te gebruiken als de temperaturen zich hiervoor lenen.
 9. Het is bezoekers verboden foto’s en/of filmopname(s) te maken van de omgeving dan wel de filmvoorstelling.
 10. Bezoekers dienen al hun afval weg te gooien in de door de organisatie geplaatste afvalbakken. Deze bevinden zich bij de ingang en de uitgang van de hal waarin de filmvoorstelling plaatsvindt. Om afval te deponeren hoeft de auto niet verlaten te worden omdat dit vanuit de auto in de betreffende bakken gegooid kan worden.
 11. Lekkende voertuigen en/of voertuigen met mankementen en/of gebreken waarvan vermoed wordt dat deze een gevaar vormen, kunnen worden geweigerd. Indien er wordt geconstateerd dat er een lekkende auto zijn er absorptiekorrels beschikbaar.
 12. Bezoekers die de evenementen bezoeken met elektrische voertuigen zullen bij nooddeuren worden geplaatst. Elektrische voertuigen dienen zich op te stellen in een aparte rij, welke daarvoor bestemd is.
 13. Het bezoeken van evenementen met voertuigen met afmetingen groter dan de volgende afmetingen is niet toegestaan:- Hoogte: 175 cm / 1,75 m – Lengte: 500 cm / 5,00 m – Breedte: 200 cm / 2,00 m. De organisatie beoordeeld of voertuigen voldoen aan alle voorwaarden zoals genoemd in dit protocol.
 14. Bij brand en/of andere calamiteiten dienen bezoekers het voertuig direct te verlaten en aanwijzingen van de organisatie op te volgen. Alle goederen dienen in het voertuig te worden achtergelaten.
 15. Het is bezoekers ten strengste verboden wapens, drugs en/of andere verdovende middelen mee te nemen dan wel te consumeren/gebruiken gedurende een bezoek aan de filmvoorstellingen.
 16. Indien bezoekers tijdens een bezoek aan de filmvoorstellingen gebruik willen maken van een toilet dient men gebruik te maken van het aanwezige toilet. Om hiervan gebruik te kunnen maken dient u uw alarmlichten aan te doen.  U dient te wachten tot de organisatie u toestemming geeft om naar het toilet te gaan. Gaat u zelf zonder toestemming is artikel 6 van kracht. 
 17. De organisatie is nimmer aansprakelijk voor schade aan voertuigen, slecht zicht tijdens de filmvertoning, of de kwaliteit van de geluiden behorende bij de filmvertoning afgespeeld via de radio van het voertuig, schade veroorzaakt door bezoekers tenzij er sprake is van opzet dan wel grove nalatigheid van de organisatie.
 18. Schade veroorzaakt door bezoekers gedurende het bezoek aan de filmvoorstelling zal op hen worden verhaald.
 19. In het geval van een calamiteit of een spoedgeval kunnen bezoekers tijdens de filmvertoning via WhatsApp een melding maken bij de organisatie onder vermelding van hun locatie naar 06-27236798 onder vermelding van het kenteken, het merk en de kleur van het voertuig, waarna er door de organisatie besloten wordt of/en welke actie er ondernomen zal worden.
 20. Bezoekers zullen alle door de overheid opgelegde Covid-19 maatregelen naleven.
 21. Indien bezoekers zich niet aan dit protocol houden zullen zij bij de filmvoorstelling worden verwijderd. Zonder restitutie
 22. Onze horecapartner werkt graag hard om je te kunnen voorzien van lekker eten. Eten en drinken meenemen naar de Drive In is daarom NIET toegestaan